Dyżur dyrektora Przedszkola dla rodziców odbywa się
w każdy czwartek w godzinach 12.30-17.00