Statut

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Rodo

regulamin placu zabaw

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie dokumenty potrzebne podczas rekrutacji oraz zwiazane z funkcjonowaniem Naszego Przedszkola