PUBLICZNE PRZEDSZKOLE “MAŁE ANIOŁKI”

ul. Lubocka 1 e; 31-766 Kraków (okolice Wzgórz Krzesławickich)

czynne w godzinach 6:30 – 17:00 

Poznaj Nas!

Publiczne Przedszkole Małe Aniołki znajduje się w Dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie przy ul. Lubockiej 1E. Swoją działalność  rozpoczęło 1 września 2014 r. Posiadamy swój drugi Oddział przy ul. Kolejowej 19. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5-6 lat. Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza 75 Przedszkolaków. W przedszkolu funkcjonują 3 grupy po 25 dzieci. 

Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną w tym atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny: tablicę interaktywną i  dywan interaktywny.   Pomieszczenia przedszkola stwarzają warunki do aktywności, zabawy i wypoczynku. Wszystkie sale posiadają kąciki zainteresowań, które służą rozwijaniu inteligencji wielorakich u dzieci, a także kąciki przyrody kształtujące wiedzę o zmieniających się porach roku.

Różnorodność zabawek i pomocy dydaktycznych sprzyja aktywnej zabawie, uczeniu się dzieci, pobudzaniu u nich inwencji twórczej, a atmosfera życzliwości, empatii i akceptacji, stwarza u nich poczucie bezpieczeństwa oraz zrozumienia. Placówka dysponuje  dwoma placami zabaw na terenie przedszkola odpowiednio zagospodarowanymi pod kątem zabaw ruchowych.

Przedszkole zapewnia wysoko wykwalifikowaną i zaangażowaną w pracę z dziećmi Kadrę Pedagogiczną. W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach kreatywnych rozwijających wrodzone predyspozycje i zainteresowania dzieci. Oferujemy dzieciom szereg atrakcyjnych zajęć min.: zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia z języka angielskiego, teatrzyki, wycieczki krajoznawcze i tematyczne. Dbamy o to, aby każde dziecko czuło się u nas bezpieczne i szczęśliwe. Naszą pracę wspierają specjaliści: logopeda i psycholog. W przedszkolu zostało wdrożonych szereg programów własnych opracowanych przez nauczycieli pracujących w naszym przedszkolu oraz innowacji pedagogicznych. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Zapraszamy. Zadzwoń. Przyjedź i dowiedz się o nas więcej.

 

 

Kontakt

Organ prowadzący – właściciel przedszkola:  Małgorzata Klocek     tel.: 533 544 859

Dyrektor przedszkola: mgr  Dorota Stępień      tel.: 696 706 105

wicedyrektor:  mgr Teresa Stolarczyk     tel.: 12 307 31 21

e-mail: kontakt@przedszkolemaleaniolki.pl

e-mail: dyrektor@przedszkolemaleaniolki.pl

Wirtualny spacer po przedszkolu

Dni Otwarte
SZANOWNI PAŃSTWO !!!
Zapraszamy do udziału w zajęciach podczas Dni Otwartych rodziców z dziećmi, które po raz pierwszy chcą zapisać się do naszego przedszkola.
11 marca 2024 godzina 9.30    Grupa III (5-6 latki) 
12 marca 2024 godzina 9.30    Grupa I (3-4 latki) zajęcia umuzykalniająco  rytmiczne
15 marca 2024 godzina 9.30      Grupa I (3-4 latki)
18 marca 2024 godzina 9.30     Grupa II (4-5 latki)

CZTERY PORY ROKU W NASZYM PRZEDSZKOLU
ZAPRASZAMY NA FILM

Facebook

ZAPRASZAMY NA NASZĄ SRONĘ NA PORTALU FACEBOOK.COM

Struktura organizacyjna oddział Lubocka

Struktura Organizacyjna

Właściciel Przedszkola Małgorzata Klocek

Dyrektor Przedszkola   mgr Dorota Stępień

Wicedyrektor Przedszkola mgr Teresa Stolarczyk

Przedszkole Małe Aniołki ul. Lubocka 1e, 31-766 Kraków

Grupa I – Rybki

Nauczyciele:

mgr Anna Ściborowska

mgr Justyna Ochenduszko

Pomoc

Weronika Czernichowska

Grupa II – Biedronki

Nauczyciele

mgr Faustyna Uryga

Pomoc:

Halina Rosek

Grupa III – Mądre Sowy

Nauczyciele:

mgr Monika Grzywaczewska

Barbara Mirowska

Pomoc:

Maria Gadula

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

mgr Anna Strzałba-Kotula – psycholog, logopeda

mgr Agata Stępień – neurologopeda

mgr Faustyna Uryga – pedagog specjalny

Zajęcia dodatkowe:

mgr Anna Kosycarz – nauczyciel muzyki

mgr Faustyna Uryga – nauczyciel religii

mgr Aleksandra Szłapa – Kaczor – nauczyciel j. angielskiego

mgr Barbara Franosz – język migowy

mgr Krzysztof Ganda – zajęcia taneczne

Obsługa Techniczna

Andrzej Stępień

Ramowy rozkład dnia