PUBLICZNE PRZEDSZKOLE “MAŁE ANIOŁKI”

ul. Lubocka 1 e; 31-766 Kraków (okolice Wzgórz Krzesławickich)

czynne w godzinach 6:30 – 17:00 

Poznaj Nas!

Publiczne Przedszkole Małe Aniołki znajduje się w Dzielnicy XVII – Wzgórza Krzesławickie przy ul. Lubockiej 1E. Swoją działalność  rozpoczęło 1 września 2014 r. Posiadamy swój drugi Oddział przy ul. Kolejowej 19. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5-6 lat. Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza 75 Przedszkolaków. W przedszkolu funkcjonują 3 grupy po 25 dzieci. 

Placówka posiada bogatą bazę dydaktyczną w tym atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny: tablicę interaktywną i  dywan interaktywny.   Pomieszczenia przedszkola stwarzają warunki do aktywności, zabawy i wypoczynku. Wszystkie sale posiadają kąciki zainteresowań, które służą rozwijaniu inteligencji wielorakich u dzieci, a także kąciki przyrody kształtujące wiedzę o zmieniających się porach roku.

Różnorodność zabawek i pomocy dydaktycznych sprzyja aktywnej zabawie, uczeniu się dzieci, pobudzaniu u nich inwencji twórczej, a atmosfera życzliwości, empatii i akceptacji, stwarza u nich poczucie bezpieczeństwa oraz zrozumienia. Placówka dysponuje  dwoma placami zabaw na terenie przedszkola odpowiednio zagospodarowanymi pod kątem zabaw ruchowych.

Przedszkole zapewnia wysoko wykwalifikowaną i zaangażowaną w pracę z dziećmi Kadrę Pedagogiczną. W naszym przedszkolu dzieci mają możliwość czynnego uczestnictwa w zajęciach kreatywnych rozwijających wrodzone predyspozycje i zainteresowania dzieci. Oferujemy dzieciom szereg atrakcyjnych zajęć min.: zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia z języka angielskiego, teatrzyki, wycieczki krajoznawcze i tematyczne. Dbamy o to, aby każde dziecko czuło się u nas bezpieczne i szczęśliwe. Naszą pracę wspierają specjaliści: logopeda i psycholog. W przedszkolu zostało wdrożonych szereg programów własnych opracowanych przez nauczycieli pracujących w naszym przedszkolu oraz innowacji pedagogicznych. Jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Zapraszamy. Zadzwoń. Przyjedź i dowiedz się o nas więcej.

 

 

Wirtualny spacer po przedszkolu

Dni Otwarte

SZANOWNI PAŃSTWO !!!

W dniach 17 marca i 24 marca 2022 r. o godz 16.30

serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte, Rodziców wraz dziećmi którzy po raz pierwszy chcą zapisać swoje dziecko do naszego przedszkola. Poprzez spacer po przedszkolu chcemy dać Państwu możliwość poznania naszej placówki oraz udzielić odpowiedzi na Państwa pytania.

Facebook

ZAPRASZAMY NA NASZĄ SRONĘ NA PORTALU FACEBOOK.COM

Struktura organizacyjna oddział Lubocka

Struktura Organizacyjna

Właściciel Przedszkola Małgorzata Klocek

Dyrektor Przedszkola   mgr Dorota Stępień

Wicedyrektor Przedszkola mgr Teresa Stolarczyk

Przedszkole Małe Aniołki ul. Lubocka 1e, 31-766 Kraków

Grupa I – Rybki

Nauczyciele:

mgr Faustyna Uryga

mgr Marzena Pikulska-Pyż

Pomoc

Halina Rosek

Grupa II – Biedronki

Nauczyciele

mgr Monika Grzywaczewska

mgr Dagmara Żmudzka

Pomoc:

Dominika Lis

Grupa III – Mądre Sowy

Nauczyciele:

mgr Justyna Ochenduszko

Barbara Mirowska

Pomoc:

Maria Gadula

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

mgr Anna Strzałba-Kotula – psycholog, logopeda 

mgr Agata Stępień – neurologopeda

mgr Faustyna Uryga – pedagog specjalny

Zajęcia dodatkowe:

mgr Anna Kosycarz – nauczyciel muzyki

mgr Małgorzata Sroczyńska – nauczyciel religii 

mgr Marzena Pikulska-Pyż – nauczyciel j. angielskiego 

Obsługa Techniczna

Andrzej Stępień

Ramowy rozkład dnia