Wskazówki dla nauczycieli w zakresie oddziaływań wspomagających płynność mowy ucznia

     W zakresie oddziaływań nauczycieli wspomagających płynność mowy ucznia wskazanesą indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicami w celu poznania rodzaju trudności, sytuacjirodzinnej oraz oczekiwań w zakresie wspierania ucznia w pokonywaniu trudności....