OFERTA

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

 

REALIZUJEMY ATRAKCYJNE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI MIN.:

 • Organizujemy i prowadzimy zajęcia w ramach  wczesnego  wspomagania rozwoju  dla dzieci objętych edukacją przedszkolną w naszym przedszkolu, na podstawie opinii wydawanych przez zespół orzekający w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dostępne od stycznia 2023r.

Terapia prowadzona jest w salach, wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach.

Zapewniamy:

 • logopedę
 • psychologa
 • rehabilitanta
 • terapeutę SI ( integracji sensorycznej)
 • nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju

REALIZUJEMY DODATKOWE  PROGRAMY  EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI:

 • Język angielski: atrakcyjnie prowadzone zajęcia, w wymiarze minimum 8 razy w miesiącu.
 • Edukację przyrodniczą, dwujęzyczne zajęcia w plenerze w wymiarze 1 raz w miesiącu w formie wycieczek, wg projektu “Uczenie w Terenie”. Szerzenie edukacji leśnej, outdoorowej, pedagogiki przyrody oraz pedagogiki przeżyć, autorstwa Magdaleny Paldeak.
 • Realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem Innowacji według koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla  „Dar Zabawy” |wg autorstwa B.Bilewicz-Kuźnia.
 • Edukację kulturalną: wg  projektu   ,,W magicznym świecie teatru”, wg autorstwa J. Młodzińska. Szerzenie edukacji artystycznej (warsztaty, wyjścia do kina teatru, muzeum, spotkania z ludźmi kultury  i sztuki  aktorami, pisarzami książek, mieszkańcami Krakowa), uczestniczenie w   licznych zajęciach organizowanych przez Krakowskie ośrodki Kultury.
 • Edukację matematyczną: uatrakcyjnioną realizacją   projektu  pt,, Przedsiębiorczy Przedszkolak”, A. Kozaczyńska. Promowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci.
 • Edukację plastyczną: projektu pt. ,, Sensoplastyka dla smyka” L. Poręba. Zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, które wspierają rozwój kompetencji interpersonalnych.
 • Edukację społeczną: wg.  projektu pt. ,,Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany”  autorstwa S. Szymańska. Przybliżenie dzieciom tematu tolerancji, akceptacji  wobec osób innej narodowości oraz tradycji kulturowej.
 • Edukację sportową: projekt pt. ,,Pierwszy krok do sportu – przedszkolaki na basenie” organizowanym przez  Krakowski szkolny Ośrodek Sportowy. Nauka pływania.
 • Gimnastykę ogólnorozwojową prowadzoną przez naszych nauczycieli.
 • Piknik gry i zabawy edukacyjno rekreacyjne z Rodzicami w plenerze. 
 • Ponadto oferujemy pomoc logopedyczną i psychologiczną.
Co nas wyróżnia

Naszym Przedszkolakom zapewniamy:

 • Miłą rodzinną atmosferę
 • Dobrą opiekę, wychowanie i wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka.
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i pomocniczą.
 • Solidne przygotowanie do nauki w szkole podstawowej, z diagnozą standaryzowanymi testami gotowości szkolnej. 
 • Przestrzenne, kolorowe i bardzo dobrze wyposażone sale.
 • Bezpieczeństwo w przedszkolu i jego otoczeniu.
 • Smaczne i zdrowe posiłki (uwzględniamy indywidualne diety wynikające z zaleceń  lekarza).
 • Zabawy na świeżym powietrzu (posiadamy własny plac zabaw).
 • Pomoc logopedy i psychologa.
 • Bardzo dobrze wyposażoną salę do integracji sensorycznej.
 • Bardzo dobrze wyposaży w pomoce dydaktyczne gabinet logopedyczny i psychologiczny. 

 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne

Zajęcia dodatkowe bezpłatne w roku szkolnym 2021/2022.

 • Język Angielski prowadzony przez mgr. Magdalenę Langer. 
  Zajęcia prowadzone są wg ustalonego harmonogramu w Grupie I, II, III, IV, V.
 • Zajęcia umuzykalniające prowadzone przez mgr. Annę Kosycarz. 
  Zajęcia prowadzone sw wg ustalone harmonogramu w Grupach I, II, III, IV,V
 • Religia zajęcia prowadzone przez mgr. Małgorzatę Sroczyńską.
  Zajęcia prowadzone sw wg ustalone harmonogramu w Grupach I, II, III, IV,V 

 

Opłaty

 

 • do 5 godzin bez opłat
 • każda kolejna rozpoczęta godzina 1 zł.
 •  stawka żywieniowa (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
  – 16 zł.

 

Realizowane projekty i zajęcia dodatkowe

1) Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Kreatywny przedszkolak – Kreatywne dziecko” – kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci. Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości.

2) Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Wyprawy w Żubrem Pompikiem”- rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o Polsce, przyrodzie i polskich parkach narodowych.

3) Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „SensoSmyki”- dostarczenie dzieciom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.

4)   Ogólnopolski projekt edukacyjny „ Oto Hałabała, zna go Polska cala” głównym założeniem projektu  jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

6) „Mamo, tato, wolę wodę!” celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

7) Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny dla przedszkolaków – współpraca z sanepidem, promocja zdrowia.

8) Projekt edukacyjny „Przedsiębiorczy Przedszkolak”- promowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci.

9) Projekt „Z końca świata czy za ściany to przyjaciel nasz kochany”-nazywanie i rozpoznawanie umiejętności i zachowań społecznych.

10) Projekt edukacyjne “W Magicznym Świecie Teatru” rozbudzenie zainteresowania kulturą i sztuką. 

11) Projekt pt. ,,Pierwszy krok do sportu – przedszkolaki na basenie” organizowanym przez  Krakowski szkolny Ośrodek Sportowy. Nauka pływania.

Dyżur dyrektora przedszkola dla rodziców

mgr. Dorota Stępień
Środa 15:00 – 17:00

Dyżur właściciela przedszkola

Organ prowadzący Małgorzata Klocek

wtorek 11.00-17.00