Kadra

Grupa ii jagódki

Nauczyciel

mgr Sylwia Szymańska

grupa i żabki

Nauczyciele:

mgr Joanna Mazurkiewicz

mgr Joanna Młodzińska

obsługa: Wioleta Gabzdyl

GRUPA Iii misie

Nauczyciele

mgr Anna Ogorzały
mgr Ilona Prymula

Obsługa: Katarzyna Janiga

grupa iv Słoneczka

Nauczyciele:

mgr Wioleta Dymanus
mgr Klaudia Kuras
Nauczyciel wspomagający Monika Sołkowska

obsługa kuchni

Elżbieta Suchan