Kadra

grupa i żabki

Nauczyciele:

mgr Joanna Mazurkiewicz

mgr Joanna Młodzińska

Pomoc: Katarzyna Janiga

Grupa ii jagódki

Nauczyciel

mgr Sylwia Szymańska
mgr Klaudia Szpin

pomoc Joanna Chronicz

 

GRUPA Iii misie

Nauczyciele

mgr Anna Klimek
mgr Agnieszka Kozaczyńska

pomoc Joanna Chromicz

pedagog specjalny mgr Patrycja Grabowska

grupa iv Motylki

Nauczyciele:

mgr Monika Adamowicz

mgr Anna Ogorzały

pomoc Anna Maciąg

grupa v Biedronki

Nauczyciel:

mgr Luiza Poręba

pomoc Sandra Podsiadło/Ewa Maciąg

Dyżur dyrektora przedszkola dla rodziców

mgr Halina Szopa

środa 13.00-17.00