OFERTA

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

REALIZUJEMY ATRAKCYJNE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI MIN.:

 • Język angielski: atrakcyjnie prowadzone zajęcia, w wymiarze: 8 razy w miesiącu.
 • Edukację kulturalną: wg  projektu   ,,Wielki świat małego teatrzyku przedszkolnego” wg autorstwa B. Mirowskiej i M. Pikulskiej.  Szerzenie edukacji artystycznej (warsztaty, wyjścia do kina teatru, muzeum, spotkania z ludźmi kultury
  i sztuki  aktorami, pisarzami książek, mieszkańcami Krakowa), uczestniczenie
  w   zajęciach organizowanych przez Krakowskie  ośrodki   Kultury.
 • Edukację matematyczną: uatrakcyjnioną realizacją   projektu  pt,, Przedsiębiorczy Przedszkolak”, A. Kozaczyńska. Promowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci, rozwijanie pomysłowości i odpowiedzialności za podejmowane działania.
 • Edukację plastyczną: wg projektu pt. ,, Sensoplastyka dla Smyka” L. Poręba. Zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, które wspierają rozwój kompetencji interpersonalnych, uatrakcyjnioną zabawami paluszkowymi wg programu autorskiego własnego „Paluszkami zdobywamy świat”  Mirowskiej  i K. Rosek.
 • Edukację społeczną: wg  projektu pt. ,,Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany”.  wg autorstwa S. Szymańska. Przybliżenie dzieciom tematu tolerancji, akceptacji  wobec osób innej narodowości oraz tradycji kulturowej.
 • Edukację regionalną: z wykorzystaniem programu autorskiego własnego „Kraków moje miasto” T. Stolarczyk, B. Gromek. Kształtowanie wiedzy na temat swojego miejsca zamieszkania, poznawania tradycji, zwyczajów, historii, włączanie
  w życie środowiska lokalnego.
 • Edukację dla bezpieczeństwa: z wykorzystaniem programu autorskiego własnego „Bezpieczne Dziecko” T. Stolarczyk. Kształtowania postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Przyswajanie treści poprzez wycieczki m.in. do Straży Pożarnej, a także bezpośrednie kontakty i zajęcia z policjantem, przedstawicielami straży miejskiej, pogadanki z lekarzem i pielęgniarką. Program realizowany jest w pięciu obszarach: Bezpieczeństwo w domu i przedszkolu; Bezpieczeństwo na ulicy i podwórku; Bezpieczeństwo w czasie ferii i wakacji; Bezpieczeństwo a zdrowie; Kto dba o nasze bezpieczeństwo?.
 • Edukację muzyczną. Kształtowanie zainteresowań i predyspozycji muzycznych poprzez taniec, śpiew i grę na instrumentach muzycznych.
 • Gimnastykę ogólnorozwojową prowadzoną przez naszych nauczycieli.
 • Ponadto oferujemy pomoc logopedyczną i psychologiczną.
Co nas wyróżnia
Naszym Przedszkolakom zapewniamy:

 • Miłą rodzinną atmosferę
 • Dobrą opiekę, wychowanie i wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka.
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i pomocniczą.
 • Solidne przygotowanie do nauki w szkole podstawowej, z diagnozą standaryzowanymi testami gotowości szkolnej.
 • Przestrzenne, kolorowe i bardzo dobrze wyposażone sale.
 • Bezpieczeństwo w przedszkolu i jego otoczeniu.
 • Smaczne i zdrowe posiłki (uwzględniamy indywidualne diety wynikające z zaleceń  lekarza).
 • Zabawy na świeżym powietrzu (posiadamy własny plac zabaw).
 • Pomoc logopedy i psychologa.
 • Bardzo dobrze wyposażoną salę do integracji sensorycznej.
 • Bardzo dobrze wyposaży w pomoce dydaktyczne gabinet logopedyczny i psychologiczny.
Zajęcia dodatkowe bezpłatne

Zajęcia dodatkowe bezpłatne w roku szkolnym 2021/2022.

Język angielski prowadzony przez mgr Marzenę Pikulską

Zajęcia prowadzone są wg ustalonego harmonogramu w środę w Grupie I, II, III

Zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem prowadzone przez mgr Annę Kosycarz

Zajęcia prowadzone są wg ustalonego harmonogramu w każdy wtorek w Grupie I, II, III

Religia prowadzona przez mgr Małgorzatę Sroczyńską

Zajęcia prowadzone są wg ustalonego harmonogramu w poniedziałki w Grupie I, II i III

Realizowane programy edukacyjne
Wykaz programów realizowanych w Publicznym Przedszkolu Małe Aniołki
w Krakowie, ul. Lubocka 1e:

 1. „Kocham Przedszkole”. Program wychowania przedszkolnego. M. Pleskot,
  A. Staszewska-Mieszek, WSiP
 2. „Nowi tropiciele” Program wychowania przedszkolnego. zespół złożony z: Agnieszki Banasiak, Agnieszki Burdzińskiej, Beaty Nadarzyńskiej, Jadwigi Hanisz, Jolanty Dymarskiej oraz Marzeny Kołaczyńskiej., wyd. WSiP,

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. „Program Nauczania Języka Angielskiego w Przedszkolu” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska;
 2. „Spotykam Pana Jezusa”, ks T. Panus, ks A. Kielian, „Kochamy dobrego Boga”
  ks T. Panus, ks A. Kielian, wyd. Św. Stanisława BM
 3. “Kraków moje miasto”. Program edukacji regionalnej (program autorski własny).
  T Stolarczyk, B. Gomek
 4. „Bezpieczne dziecko” T. Stolarczyk (program autorski własny),
 5. „Paluszkami zdobywamy świat” B. Mirowska, K. Rosek (program autorski własny)
 6. “Czyste powietrze wokół nas” J Szymborski, A. Dzielska, T, Szopińska,
 7. „Wielki świat małego teatrzyku przedszkolnego” – program autorski B. Mirowska, M. Pikulska (program autorski własny),
 8. Program profilaktyczno logopedyczny “Przedszkole dla dziecka z wadą
  i zaburzeniem mowy”
  H. Szopa (program autorski własny).

Opłaty
 • do 5 godzin bez opłat
 • każda kolejna rozpoczęta godzina 1 zł.
 •  stawka żywieniowa (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
  – 16 zł.
Realizowane projekty edukacyjne
– projekt “Serdeczna Karteczka” – kształtowanie postaw społecznych poprzez wykonywanie kartek okolicznościowych, które są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

– projekt “Co słonko widziało” – wprowadzanie dzieci w otaczający świat poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Marii Konopnickiej, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa.

– projekt “Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

– projekt “Z darami natury świat nie jest ponury” – kształtowanie postaw przyrodniczych i proekologicznych z wykorzystaniem pedagogiki F. Froebla.

 

Dyżur dyrektora przedszkola

Wicedyrektor mgr Teresa Stolarczyk

wtorek 9.00-10.00

Pomoc psychologiczno - logopedyczna
Psycholog Anna Strzałba- Kotula 

Neurologopeda Agata Stępień

Dyżur właściciela przedszkola

Organ prowadzacy

Małgorzata Klocek

piątek 11.00-13.00