Kadra

GRUPA I Żabki

Nauczyciel
Justyna Ochenduszko

GRUPA II Słoneczka

Nauczyciel

 Barbara Mirowska 

GRUPA III Biedronki

Nauczyciele

Marzena Pikulska i Agnieszka Godek

GRUPA IV Mądre sowy

Nauczyciele

Faustyna Uryga i Anna Ściborowska

Pomoc nauczyciela

Grupa I i II – Agnieszka Urban

Grupa III – Halina Rosek

Grupa IV – Maria Gadula