OFERTA

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA

REALIZUJEMY ATRAKCYJNE ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ AKTYWNOŚCI DZIECI MIN.:

 • Język angielski: atrakcyjnie prowadzone zajęcia, w wymiarze: 8 razy w miesiącu.
 • Edukację kulturalną: wg  programu autorskiego własnego pt. ,,Wielki świat małego teatrzyku przedszkolnego”  B. Mirowskiej i M. Pikulskiej.  Szerzenie edukacji artystycznej (warsztaty, wyjścia do kina teatru, muzeum, spotkania z ludźmi kultury i sztuki,  aktorami, pisarzami, mieszkańcami Krakowa), uczestniczenie w  zajęciach organizowanych przez Krakowskie  Ośrodki  Kultury.
 • Edukację matematyczną: uatrakcyjnioną realizacją projektu edukacyjnego pt. “Przedsiębiorczy Przedszkolak” A. Kozaczyńskiej. Promowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci, rozwijanie pomysłowości i odpowiedzialności za podejmowane działania.
 • Edukację plastyczną:  Zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, które wspierają rozwój kompetencji interpersonalnych, uatrakcyjnioną zabawami paluszkowymi wg programu autorskiego własnego „Paluszkami zdobywamy świat”  B.  Mirowskiej i K. Rosek.
 • Edukację społeczną: wg  projektu pt. ,,Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany” S. Szymańskiej. Przybliżenie dzieciom tematu tolerancji, akceptacji  wobec osób innej narodowości oraz tradycji kulturowej.
 • Edukację regionalną: z wykorzystaniem programu autorskiego własnego „Kraków moje miasto” T. Stolarczyk, B. Gromek. Kształtowanie wiedzy na temat swojego miejsca zamieszkania, poznawania tradycji, zwyczajów, historii, włączanie w życie środowiska lokalnego.
 • Edukację dla bezpieczeństwa: z wykorzystaniem programu autorskiego własnego „Bezpieczne Dziecko” T. Stolarczyk. Kształtowania postaw sprzyjających odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Przyswajanie treści poprzez wycieczki m.in. do siedziby Straży Pożarnej, a także bezpośrednie kontakty i zajęcia z policjantem, przedstawicielami straży miejskiej, pogadanki z lekarzem i pielęgniarką. Program realizowany jest w pięciu obszarach: Bezpieczeństwo w domu i przedszkolu; Bezpieczeństwo na ulicy i podwórku; Bezpieczeństwo w czasie ferii i wakacji; Bezpieczeństwo a zdrowie; Kto dba o nasze bezpieczeństwo?.
 • Edukację muzyczną. Kształtowanie zainteresowań i predyspozycji muzycznych poprzez taniec, śpiew i grę na instrumentach muzycznych.
 • Gimnastykę ogólnorozwojową prowadzoną przez naszych nauczycieli.
 • Ponadto oferujemy pomoc logopedyczną i psychologiczną.
 • Zajecia z języka migowego to nie tylko nauka nowego sposobu komunikacji, ale również nauka empatii, rozwój mowy i rozwój intelektualny dziecka. 
 • Zajecia taneczne z instruktorem –  dzieci doskonalą koordynację ruchową, pozbywają sie nadmiaru energii, nabywają poczucia rytmu. 
Co nas wyróżnia

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 6.30 do 17.00.

Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest  podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obowiązują od 8.00 do 13.00  tj 5 godzin dziennie.
Pozostałe godziny poprzedzające i następujące , po tym okresie, są płatne
w wysokości :1,14 zł za godzinę.

Wyżywienie: obecnie 18zł /śniadanie, przekąska, obiad, podwieczorek(catering)

Naszym Przedszkolakom zapewniamy:

 • Miłą rodzinną atmosferę.
 • Dobrą opiekę, wychowanie i wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka.
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i pomocniczą.
 • Solidne przygotowanie do nauki w szkole podstawowej, z diagnozą standaryzowanymi testami gotowości szkolnej.
 • Przestrzenne, kolorowe i bardzo dobrze wyposażone sale.
 • Bezpieczeństwo w przedszkolu i jego otoczeniu.
 • Smaczne i zdrowe posiłki (uwzględniamy indywidualne diety wynikające z zaleceń  lekarza).
 • Zabawy na świeżym powietrzu (posiadamy własny plac zabaw).
 • Pomoc logopedy i psychologa.
 • Bardzo dobrze wyposaży w pomoce dydaktyczne gabinet logopedyczny i psychologiczny.

Oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe:

 • język angielski
 • taniec towarzyski
 • religia
 • język migowy
 • zajęcia terapeutyczne
 • zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej
 • zajęcia bajkoterapii
 •  Zajęcia z pedagogiem specjalnym – indywidualne oraz grupowe, porady
  i konsultacje dla rodziców
 • Zajęcia z psychologiem – indywidualne oraz grupowe, porady
  i konsultacje dla rodziców.
 • Zajęcia z logopedą– indywidualne oraz grupowe, porady
  i konsultacje dla rodziców.

Ponadto: corocznie  współpracujemy z instytucjami: KSOS – zajęcia sportowe w Tauron Arena, Ośrodkiem Kultury Kraków Nowa Huta Klub Dukat, Szkołą Podstawową 129, Poradniami psychologiczno- pedagogiczną na terenie Krakowa. Organizujemy uroczystości, wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum, kina, prelekcje, pokazy, warsztaty i spotkania z ciekawymi  ludźmi. Bierzemy aktywny udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych. Do tradycji naszego przedszkola wpisał się od kilku lat organizowany co roku  czerwcowy piknik rodzinny w otoczeniu przyrody na malowniczej polanie w okolicy Niepołomic.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne. Wprowadzamy innowacje pedagogiczne.  Realizujemy projekty własne. Istniejemy by pomagać rodzicom
w procesie wychowania, opieki i edukacji. Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. Promujemy zdrowy styl życia. Wspieramy dzieci zdolne. Jesteśmy otwarte na współpracę z rodzicami. Cieszymy się bardzo dobrymi opiniami w środowisku lokalnym.

Zapraszamy. Facebook, zadzwoń, przyjedź i zobacz jak pracujemy. Nie zwlekaj. Po prostu dowiedz się więcej.

Zajęcia dodatkowe bezpłatne

Zajęcia dodatkowe bezpłatne w roku szkolnym 2022/2023.

Język angielski prowadzony przez mgr Aleksandrę Szłapę – Kaczor

Zajęcia prowadzone są wg ustalonego harmonogramu dwa razy w tygodniu w Grupie I, II, III

 

Zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem prowadzone przez mgr Annę Kosycarz

Zajęcia prowadzone są wg ustalonego harmonogramu w każdy wtorek w Grupie I, II, III

Religia prowadzona przez mgr Faustynę Urygę

Zajęcia prowadzone są wg ustalonego harmonogramu w poniedziałki w Grupie I, II i III

Język Migowy prowadzony przez mgr Barbarę Franosz

Zajęcia prowadzone są wg ustalonego harmonogramu w piątki w Grupie I, II i III

 

Zajęcia teneczne prowadzone przez mgr Krzysztofa Gandę

Zajęcia prowadzone są wg ustalonego harmonogramu w piątki w Grupie I, II i III

Opłaty
 • do 5 godzin bez opłat
 • każda kolejna rozpoczęta godzina 1,14 zł.
 •  stawka żywieniowa (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)
  – 18 zł.
Realizowane projekty edukacyjne

– projekt “Serdeczna Karteczka” – kształtowanie postaw społecznych poprzez wykonywanie kartek okolicznościowych, które są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

– projekt “Co słonko widziało” – wprowadzanie dzieci w otaczający świat poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Juliana Tuwima, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa.

– projekt “Z darami natury świat nie jest ponury” – kształtowanie postaw przyrodniczych i proekologicznych z wykorzystaniem pedagogiki F. Froebla.

– projekt edukacyjny  “Przedsiębiorczy Przedszkolak” – promowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci, szacunku do pracy i pieniędzy.

– projekt ” Z końca świata czy zza ściany to przyjaciel nasz kochany” – nazywanie i rozpoznawanie umiejętności i zachowań społecznych. 

 

 

Dyżur dyrektora przedszkola

Wicedyrektor – mgr Teresa Stolarczyk

poniedziałek  9.00-10.00

Realizowane programy edukacyjne

Wykaz programów realizowanych w Publicznym Przedszkolu Małe Aniołki
w Krakowie, ul. Lubocka 1e:

 1. „Drużyna marzeń”. Program wychowania przedszkolnego. J. Wasilewska; wyd. WSiP
 2. „Drużyna marzeń ” Program wychowania przedszkolnego. Zespół złożony z:  E. Janus, M. Szeląg, G. Lipińskiej, G. Matczak-Kompanowskiej, A. Makowskiej  wyd. WSiP

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE:

 1.  Program do nauki języka angielskiego „I love Boo.” E. Wodzicka-Dondziłło
 2. „Spotykam Pana Jezusa”, ks T. Panuś, ks A. Kielian, s. Damaris Pawłowska; „Kochamy dobrego Boga” ks T. Panuś, ks A. Kielian, s. Damaris Pawłowska;  
  wyd. Św. Stanisława BM
 3. “Kraków moje miasto”. Program  edukacji regionalnej (program autorski własny) T Stolarczyk, B. Gromek
 4. „Bezpieczne dziecko” (program autorski własny), T. Stolarczyk
 5. „Paluszkami zdobywamy świat”  (program autorski własny) B. Mirowska, K. Rosek
 6. „Wielki świat małego teatrzyku przedszkolnego” (program autorski własny) B. Mirowska, M. Pikulska 
 7. “Czyste powietrze wokół nas” J. Szymborski, A. Dzielska, T. Szopińska

Pomoc psychologiczno - logopedyczna

Psycholog – mgr Anna Strzałba-Kotula 

Neurologopeda – mgr Agata Stępień

Pedagog specjalny – mgr Faustyna Uryga

Dyżur właściciela przedszkola

Organ prowadzący – Małgorzata Klocek

piątek 11.00-13.00