Adres:

Budynek Publicznego Przedszkola Małe Aniołki
ul. Kolejowa 19
30-805 Kraków