SPECJALIŚCI PRACUJĄCY W NASZYCH PRZEDSZKOLACH 

PRZY UL. LUBOCKIEJ 1E I PRZY UL. KOLEJOWEJ 19

  • Agata Stępień – doświadczenie w pracy w Szkole Podstawowej jako pedagog i logopeda
  • Anna Strzałba – Kotula – 20 lat pracy w zawodzie