Neurologopedzi

mgr Halina Szopa

mgr Halina Szopa

neurologopeda

Pielęgniarka, pedagog specjalny, neurologopeda.
Ukończone Liceum Medyczne w Krakowie,
5 letnie studia z Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie,
2 letnie studia podyplomowe z logopedii ukończone w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie
2 letnie studia podyplomowe z neurologopedii ukończone w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ukończone roczne studia z Języka angielskiego in the Univeristy of Illinois et Chicago, USA
Były pracownik Centrum Medycznego Med-All w Krakowie.
20 lat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (przedszkole i szkoła integracyjna)
i dorosłymi z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz z wadami i zaburzeniami mowy.
Członek Polskiego Związku Logopedów.

Szkolenia z zakresu:

-„ Niedokształcenie mowy o typie afazji”,
-„ Mutyzm” (2017,2018 Katowice),
– „ Terapia logopedyczna osób laryngektomowanych”,
– „Terapia logopedyczna osób jąkających się”,
– „Masaż ustno- twarzowy Castillo Moralesa”
– Uczestnictwo w corocznych konferencjach Polskiego Towarzystwa
Audiologicznego i Foniatrycznego PTAF,

mgr Agata Stępień

mgr Agata Stępień

naurologopeda

Jestem absolwentką pedagogiki i studiów podyplomowych z logopedii, terapii psycho- pedagogicznej oraz neurologopedii.
W Centrum Terapii Mowy zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy, zaburzeniami komunikacji językowej, w tym niedokształceniem mowy o typie afazji, opróżnionym rozwojem mowy, jąkaniem.
Prowadzę zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.