Neurologopedzi

mgr Halina Szopa

mgr Halina Szopa

neurologopeda

Jest absolwentką Pedagogiki Specjalnej oraz podyplomowych studiów z logopedii ukończonych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z neurologopedii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej Warszawie. W latach 1990/1991 ukończyła 2 semestralne studia z Języka angielskiego na The University of Illinois et Chicago, USA, co pozwala jej prowadzić zajęcia z osobami dwujęzycznymi.

Przepracowała 10 lat w Centrum Medycznym Med-All w Krakowie jako neurologopeda oraz 20 lat z dziećmi niepełnosprawnymi (przedszkola i szkoła integracyjna w Krakowie) a także z osobami dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami oraz wadami i zaburzeniami mowy.
Wykładowca na studiach podyplomowych z logopedii w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Zajmuje się profilaktyką logopedyczną zarówno u dzieci jak i dorosłych (własne programy autorskie z zakresu profilaktyki zaburzeń głosu).
Prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół na temat pracy z dzieckiem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, jak również z zakresu emisji głosu. Od ponad 20 lat prowadzi prywatną praktykę logopedyczną.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach logopedycznych o tematyce: „Niedokształcenie mowy o typie afazji”, „Mutyzm” (2017, 2018, Katowice), „Terapia logopedyczna osób laryngektomowanych”, „Terapia logopedyczna osób jąkających się”, „Masaż ustno- twarzowy Castillo Moralesa”.
Bierze udział w corocznych konferencjach Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego PTAF, jest członkiem Polskiego Związku Logopedów. Ma dobre osiągnięcia w pracy z osobami jąkającymi się i z afazją (zarówno u dzieci jak i dorosłych). Jest otwarta na nowe doświadczenia i pomoc drugiemu człowiekowi.

mgr Agata Stępień

mgr Agata Stępień

naurologopeda

Jestem absolwentką pedagogiki i studiów podyplomowych z logopedii, terapii psycho- pedagogicznej oraz neurologopedii.
W Centrum Terapii Mowy zajmuję się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy, zaburzeniami komunikacji językowej, w tym niedokształceniem mowy o typie afazji, opróżnionym rozwojem mowy, jąkaniem.
Prowadzę zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.