REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
 
Publiczne Przedszkole Małe Aniołki ul. Lubocka 1e w Krakowie prowadzi rekrutację uzupełniającą na rok szkolny 2019/2020.
 
Przyjmowanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej odbywać się będzie w dniach:
*27.05 godz. 14.00-16.00
*28.05 godz. 14.00-16.30
*03.06 godz. 8.00-10.00
*04.06 godz. 14.00-16.00
 
Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej nastąpi 19.06 o godz. 9.00