Nasze przedszkole bierze aktywny udział w Projekcie “Piękna Nasza Polska Cała”