SZANOWNI RODZICE
Jednym z priorytetów w obecnym roku szkolnym jest rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez promocję czytelnictwa.
Z OGROMNĄ PRZYJEMNOŚCIĄ BIERZEMY UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM
pt:„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

http://old.mac.pl/UserFiles/filedata/malymis/2019/regulamin.pdf
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym przedsięwzięciu całe rodziny i liczymy na waszą aktywność czytelniczą.