Nasi przyjaciele z Kamerunu w tradycyjnych strojach ludowych.