Dyżur dyrektora Przedszkola dla rodziców odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-13.00