Drodzy Rodzice!
 W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy,
iż działania edukacyjne podejmowane w naszym przedszkolu będą odbywać się poprzez wykorzystanie technik i metod kształcenia na odległość. Przygotowane sukcesywnie przez nauczycieli informacje, propozycje edukacyjne w ramach realizacji podstawy programowej w tym rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego będą zamieszczane na internetowym przedszkolnym profilu facebooka i livekide. Takie rozwiązanie będzie obowiązywać od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Jest to czas który wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji
i współpracy. Mamy nadzieje że przekazane materiały zachęcą do wspólnej nauki poprzez zabawę.
Dyr. ds. pedagogicznych Teresa Stolarczyk (Przedszkole ul. Lubocka)
Dyr. ds. pedagogicznych Dorota Stępień (Przedszkole ul. Kolejowa)