ZAJĘCIA DLA DZIECI STARSZYCH grupa IV- Poznajemy literę ,,Ł”

Rodzaj aktywności: językowa, plastyczna

Cele główne:

-poznanie kształtu litery ,,Ł”, ,,ł”, drukowanej i pisanej

-utrwalanie poznanych liter, liczb

-doskonalenie analizy sylabowej i głoskowej wyrazów

1.Poznanie litery ,,Ł”, ,,ł”, drukowanej i pisanej. Układanie modeli wyrazów: łopata, Łucja z białych kartoników, a potem z czerwonych kartoników oznaczających samogłoski w tych wyrazach, i z niebieskich kartoników oznaczających spółgłoski umieszczając je pod napisem. Spróbujcie to zrobić z dziećmi.

Przykład znajduje się w załączonym do poście zdjęciu.

2.Podawanie wyrazów, które rozpoczynają się na literę ł, oraz takich, w których słychać głoskę ,,ł’.

3.Pisanie litery ,,ł” w powietrzu i na dywanie.

4.Pokoloruj obrazki , które zaczynają się na literę ,,ł”, spróbuj je przeczytać z pomocą rodziców. Karta pracy załączona w poście.

5.Karta pracy-pisanie po śladzie

6. Zabawa z literkami

7.Utrwalenie nazw figur geometrycznych na podstawie filmiku

ZAJĘCIA DLA DZIECI MŁODSZYCH grupy I, II, III

Temat kompleksowy: Wiosna.

Temat zajęcia: Poznajemy bociana.

Rodzaj aktywności: językowa, matematyczna, plastyczna, przyrodnicza.

Cele:

Słuchanie ze zrozumieniem.

Zapoznanie ze zwyczajami bocianów.

Zapoznanie z wyglądem i sposobem odżywiania bocianów.

Przeliczanie w zakresie 3 i 5.

Rozwijanie sprawności manualnej.

1. Rozwiązywanie zagadki:

Ma czerwone nogi, chociaż nie zmarzł wcale
Chce zielony przysmak w mokrej trawie znaleźć
Ale przysmak skacze, w stawie sobie pływa
Co to jest za pan i jak się nazywa?

Bocian

2. Słuchanie wierszyka:

“Powrót bocianów”

Przyleciały z daleka
I krążyły nad łąką.
Zobaczyły je dzieci
Gdy rankiem wzeszło słonko.
Przyleciały nad wioską,
Kołowały powoli,
Aż przysiadły na gnieździe,
Na wysokiej topoli.
Zobaczyły je dzieci,
Powitały radośnie.
A witajcie, bociany,
Powiedzcie nam o wiośnie!
Siadły na swej topoli,
Stare gniazdo poznały,
Dzieciom na powitanie
O wiośnie klekotały.

3.Rozmowa na temat wiersza;

– Jakie ptaki powróciły?
– Dlaczego bociany powróciły?
– Czy bociany wróciły do starego gniazda, czy zrobiły nowe?

4. Rozmowa z dziećmi na temat obrazka przedstawiającego bociana zapoznanie z ich wyglądem ,sposobem odżywiania: zdjęcie bociana w załączniku.

– Jak wygląda bocian?

– Czym ma pokryte ciało?

– Jaki jest kolor jego dzioba i nóg?

– W jakich kolorach ma pióra?

– Czym się odżywia?

5.Słuchanie historyjki obrazkowej o rodzinie bocianów

(obrazki znajdują się w załączniku)
Pan bocian spotkał się z panią bocianową i zamieszkali w gnieździe na starej wierzbie.
Pani bocianowa zniosła trzy jajka.
Gdy wykluły się młode bociany, rodzice karmili je, aby szybko urosły.
Jesienią cała rodzina odleciała do Afryki – tam gdzie nie ma zimy.

-wskazywanie odpowiednich rysunków,
-zwracanie uwagi na to, co wydarzyło się najpierw, a co potem,
-próby posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

– Ile jaj jest w gnieździe?

– Ile jest dużych bocianów ?

– Ile jest małych bocianów w gnieźdźcie ?


6. Praca plastyczna ,,Zrób własnego bociana”. Przesyłam film jak można wykonać tę pracę.

Do pracy potrzebne są czerwona i czarna kartka papieru, niebieska lub biała kartka A4, płatki kosmetyczne, zielona bibuła, plastelina, słomka do napojów, klej, nożyczki