Szanowni Państwo rozpoczynamy rok Przedszkolny 2020/2021 w dniu 1.09.2020 roku.

Przedszkole czynne od 6.30-17.00

Dzieci przychodzą do przedszkola do godz. 9.00

( po 9.00 szatnia jest dezynfekowana).

Dziecko przyprowadza tylko jeden z rodziców ,wchodzi do szatni rozbiera dziecko i przekazuje wychowawcy.

Dziecko przychodzi do Przedszkola ZDROWE, ma mierzoną temperaturę i wchodzi na salę.

Zebrania z rodzicami na ul. Lubockiej 1e w dniu 1.09.2020 roku w każdej grupie osobno ( nie ma zbiorczego zebrania dla wszystkich rodziców).

– grupa Biedronki o godz.17.00 (wejście do grupy przez szatnię od strony wejścia głównego)

– grupa Słoneczka godz. 17.15 (wejście przez szatnię z tyłu Przedszkola)

– grupa Wesołe Sowy godz. 17.30 (wejście przez szatnię z tyłu Przedszkola)

Listy dzieci (grupy), wywieszone będą w szatni w Przedszkolu.

Organ Prowadzący, Dyrekcja i cała Kadra Pedagogiczna