Szanowni Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebrania organizacyjne z wychowawcami w dniu 31.08.2021 o godz. 17.30

Zebrania odbędą  się w salach  wg aktualnej listy dzieci uczęszczających do danej grupy w roku szkolnym 2021/22. Listy zostaną wywieszone w szatniach.

Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne prosimy, aby dziecko reprezentował tylko jeden rodzic.