Artykuły

Rola komunikacji w życiu człowieka. Pierwszy rok życia dziecka.

W cyklu artykułów na temat rozwoju mowy i jej zaburzeń, pragnę przybliżyć czytelnikowi tak ważny temat jakim jest prawidłowa komunikacja międzyludzka. Komunikacja u człowieka kształtuje się od pierwszych godzin życia dziecka. Pierwszy krzyk dziecka, to komunikat...

Dojrzałość szkolna dziecka

Dojrzałość szkolna dziecka Dziecko osiąga dojrzałość szkolną jeżeli jest sprawne pod względem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym oraz kiedy zakończył się rozwój mowy. Dojrzałość fizyczna: - prawidłowo skoordynowane ruchy, - prawidłowo rozwinięta motoryka duża, -...